Klubová výstava - STŘÍTEŽ 02.02.2018

Přílohy vkládejte pouze ve formátu JPG, PNG. Název bez mezer a diakritiky.
FOTOKOPIE PRŮKAZU PŮVODU PSA:

FOTOKOPIE DRUHÉ STRANY PRŮKAZU PŮVODU PSA:

FOTOKOPIE DOKLADU O ÚHRADĚ POPLATKU ZA PSA:

FOTOKOPIE ŠAMPIONÁTU - pouze pro TŘÍDU VÍTĚZŮ:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - NEJHEZČÍ PÁR *:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - NEJHEZČÍ CHS *:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - DÍTĚ A PES *:
* = Pokud se nechcete účastnit této soutěže, vyplňte prosím: NE
** = Pokud nemáte žádnou připomínku k přihlášce, zadejte prosím: NE