Nový Server Jailbreak #4 MINI

Miluska xD 09.11.2017 467 2

Z důvodu změnění herního módu JailBreak na hantění si tabulkového skóre jsme přišli s již zmíněnou testovací novinkou nového serveru. Nový server JailBreak #4 MINI je velkou budoucí změnou v tomto módu, jde o to, že velká většina nynějších Simonů neumí nic jiného než nachytávat a vyzabíjet většinu muklů ze začátku hry a dále pak hrát x minut s posledními dvěma mukly, dále ani kreativita není na dřívější úrovni (hrají se stále stejné atrakce nebo si CT neberou Simona vůbec, případně jen pro zapnutí módu), tak i zabíjením muklů za misskliknutý boxnutí, skočení atd. Nový server tedy nese velké zredukování stávajících pravidel + přidání pár nových. Nyní Simon NESMÍ jakkoliv nachytávat a zbytečně zabíjet mukli! Simon musí hrát s mukli pouze atrakce nebo vymyšlené hry a zároveň rebelanti musí též dodržovat hru hrou a nezabíjet Simona v probíhající atrakci. JailBreak je komunikační mód a tedy Simon bude nyní určovat pravidla podle něho průběžně při hraní (například je nyní zrušené pravidlo přímé cesty bez zdržování > Simon jim to musí říci). Simon dále určuje vše, co z pravidel zmizelo a tedy si tvoří vlastní hru, ale zároveň musí dodržovat pořádek a udržovat hru hrou. Změny v pravidlech se týkají pouze tohoto jednoho serveru! Zároveň jsme si vědomi této velké novinky a tedy i admini zde budou ze začátku tolerantnější a budeme se snažit vychytat mouchy co nejrychleji. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Zákaz Cheatovaní a Propagovaní Reklam (Reklama na Konkurenční Portál) Zákaz Bugovaní a Vlastní Scripty Zákaz Spamovaní Voice a Chatu Zákaz Vydavaní se za Admina. Zákaz Kazit hru Ostatním Zákaz FK/TK/MFK/MTK Zákaz psaní barevným písmem v chatu. Je zakázáno jakkoliv obcházet bany a domýšlet si, či překrucovat pravidla. HLAVNÍ PRAVIDLA Je zakázáno JAKKOLIV nachytávat a zbytečně zabijet mukly! Mukl, který porušuje pravidla v napřítomnosti admina, smí být zabit následující kolo hned ze začátku neřekne-li Simon jinak. Pokud Simon dá muklovi zbraň s náboji dobrovolně v rámci atrakce nebo úkolu, NESMÍ ji mukl použít k rebelaci. Osamocený rebel nesmí narušovat probíhající atrakci útočením přímo na Simona. Simon NESMÍ imunity vůči útokům zneužívat! Rebel v rámci sebeobrany smí útočit na všechny. Simon/CT jsou povinní VŠEM vysvětlit každý kill! Všichni jsou povini poslouchat Simona! Je zakázáno do sebe bugovat mukli NoBlockem! Nesmí se přikázat pustit myš! Může se pouze určit směr pohledu. Pokud padne MFK (3 a více FK) příští kolo následuje HVD. PRAVIDLA PRO MUKLI (T) Nesmí chodit do CT Zon! Odkaz na CT Zony: ODKAZ NA CT ZÓNY BUDE AKTUALIZOVÁN A DODÁN. Se Nesmí Přibližovat k bachařům. Nesmí mít u sebe zbraň, pokud padne do ruky má 2 vteřiny na vyhození. Pokud mu spadne rovnou na záda CT ho musí upozornit na vyhození. PRAVIDLA PRO BACHAŘE (CT) Musí brát simona pokud není! Pokud nechce/nebere Simona, nemá u CT co dělat. CT má povinnost hlídat si své FK a nové kolo nahlásit dotyčným VD Automaticky hned na začátku! Musí mít plně funkční mikrofon Zákaz přibližovaní k muklum! PRAVIDLA PRO SIMONA Musí dávat srozumitelné, smysluplné a plynule řečené příkazy/zákazy které se dají splnit. Musí být kreativní a tvořit zábavnou hru! Zákaz nadržovaní a rozdávání bezdůvodných VDček. Simon musí vysvetlit jak hodla danou atrakci vyuzit a vysvetlit princip hry. PRAVIDLA PRO POSLEDNÍ PŘÁNÍ Poslední Mukl ŘEKNE do mikrofonu, jak si své poslední přání představuje, nesmí však znevýhodnit bachaře. V případě, že mikrofon nemá tak NAPÍŠE, ale MUSÍ koukat přímo pod sebe. Bachaři musí respektovat přání posledního mukla! Bachaři nesmí zabíjet mukli při Posledním přání koukající pod sebe. PRAVIDLA PRO VOLNÝ DEN Po skončení se automaticky připojí k ostatním (poslouchá příkazy simona). Simon mu zopakuje zákazy, popřípadě celou hru. (Hra na Simona atd). Při HVD si každý mukl sám zodpovídá za svůj život. Muklové nesmí blokovat cestu Bachařům. Pokud nerespektují žádost bachařů o bezpečný průchod mohou být zabiti. Pokud mukl má dostat VD, ale ještě ho nemá, tak musí poslouchat příkazy simona.

Komentáře

  1. Well OUKEJ i lajk thet

    10.11.2017 07:52
  1. naaah...i would rather have a league

    10.11.2017 01:45